KORCZAK_NOWY2

Photography of JANUSZ KORCZAK from POLONA’s archives. Photo collage Chris Woloczko

Młody Maciuś dowiaduje się, że nie jest łatwo być królem. Miał zaledwie dziesięć lat, kiedy musiał wstąpić na tron po śmierci ojca. Odkrył, że królowanie nie jest tak zabawne, jak mogłoby się wydawać i ma wiele ograniczeń, które uniemożliwiają mu bycie takim jak inne dzieci, a także znajdowanie przyjaciół i zabawę.

Kiedy trzej królowie wypowiadają wojnę jego królestwu, postanawia z nimi walczyć i chociaż nie jest dorosły, ale być może z tego właśnie powodu, udaje mu się zawrzeć pokój. Korzysta w tym celu ze swojej dobrej natury oraz ludzkiego współczucia.

Król Maciuś Pierwszy został pierwotnie napisany przez dr Janusza Korczaka, którego doktryną wychowawczą była wiara w moc dzieci, co znajduje odzwierciedlenie w myślach i czynach króla Maciusia. Artysta Itzchak Belfer zaadaptował i zilustrował książkę dla małych dzieci i spowodował tym, jest jednym z najbardziej lubianych dzieł literatury XX wieku.

Young Matt learns that it’s not easy to be king. Matt was just ten years old when he had to ascend the throne and become king after his father’s death. He discovered that being a king is not as much fun as one might think, with many restrictions that prevented him from being like other children, finding friends, and just playing.

When three kings declare war on his kingdom, he decides to fight them and, although not an adult and perhaps because of this, he manages to make peace using his good nature and human compassion.

King Matt the First was originally written by Dr. Janusz Korczak, whose educational doctrine was belief in the power of children, as reflected in King Matt’s thoughts and deeds. Artist Itzchak Belfer adapted and illustrated it to suit young children and to expose them to one of the most beloved works of 20th century literature.

Powieść dla dzieci Janusza Korczaka “Król Maciuś Pierwszy” nie jest chroniona prawem autorskim ze względu na upływ czasu i jest dostępna na portalu WolneLektury.pl. Tam można znaleźć wiele innych książek Janusza Korczaka. Polecamy to miejsce. Będziemy czytać tekst “Króla Maciusia Pierwszego” na głosy, na jednym z najbliższych spotkań Akademii Teatralnej.