Doświadczenie Krzysztofa Wołoczko w dziedzinie teatru wykracza daleko poza jego formalne kompetencje do prowadzenia zajęć z adeptami sztuki teatralnej potwierdzone legitymacją instruktora teatralnego wydaną w 1978 roku przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Początkowo związany był z ogólnopolskim ruchem recytatorskim, a potwierdzeniem uzyskanego poziomu artystycznego było przyznanie mu Złotej Odznaki Recytatora przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w 1973 roku. Oprócz wieloletniego doświadczenia aktorskiego na scenie teatru jednego aktora (między innymi spektakle: “Bal w Dallas”, “Pulsatorium”, “Głos przychodzącego”) posiada także doświadczenie w pracy z zespołami teatru studenckiego (Teatr “Próba” w Bydgoszczy i Teatr “Cytryna” w Łodzi). Jako instruktor domu kultury w Olsztynie organizował w latach siedemdziesiątych warsztaty teatralne oraz brał udział międzynarodowych biennale teatralnych organizowanych przez Teatr “Akademia Ruchu”, co umożliwiło mu pogłębioną znajomość różnych technik aktorskich, od pantomimy i commedia del’arte, poprzez teatr hinduski teatr tańca, aż po formy awangardowego teatru ulicznego. Jego udział w stażach i zajęciach parateatralnych prowadzonych przez Teatr Laboratorium we Wrocławiu pozwolił mu na praktyczne poznanie elementów metody treningu aktorskiego Jerzego Grotowskiego. Pracy z aktorem na scenie i planie filmowym uczył się w klasie Henryka Kluby w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, którą ukończył 1993 roku. W czasie studiów w szkole filmowej występował jako recytator podczas prezentacji wierszy poetów amerykańskich (Ginsberg, Bukowski, Lamantia, Ferlinghetti) w tłumaczeniu Piotra Bikonta. W ostatnim okresie aktywności teatralnej związany był z olsztyńskim Teatrem Pantomimy Jerzego Głuszczaka oraz prowadził zajęcia parateatralne dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

Krzysztof Stanisław Wołoczko

Doświadczenie Krzysztofa Wołoczko w dziedzinie teatru wykracza daleko poza jego formalne kompetencje do prowadzenia zajęć z adeptami sztuki teatralnej potwierdzone legitymacją instruktora teatralnego wydaną w 1978 roku przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Początkowo związany był z ogólnopolskim ruchem recytatorskim, a potwierdzeniem uzyskanego poziomu artystycznego było przyznanie mu Złotej Odznaki Recytatora przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w 1973 roku. Oprócz wieloletniego doświadczenia aktorskiego na scenie teatru jednego aktora (między innymi spektakle: “Bal w Dallas”, “Pulsatorium”, “Głos przychodzącego”) posiada także doświadczenie w pracy z zespołami teatru studenckiego (Teatr “Próba” w Bydgoszczy i Teatr “Cytryna” w Łodzi). Jako instruktor domu kultury w Olsztynie organizował w latach siedemdziesiątych warsztaty teatralne oraz brał udział międzynarodowych biennale teatralnych organizowanych przez Teatr “Akademia Ruchu”, co umożliwiło mu pogłębioną znajomość różnych technik aktorskich, od pantomimy i commedia del’arte, poprzez teatr hinduski teatr tańca, aż po formy awangardowego teatru ulicznego. Jego udział w stażach i zajęciach parateatralnych prowadzonych przez Teatr Laboratorium we Wrocławiu pozwolił mu na praktyczne poznanie elementów metody treningu aktorskiego Jerzego Grotowskiego. Pracy z aktorem na scenie i planie filmowym uczył się w klasie Henryka Kluby w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, którą ukończył 1993 roku. W czasie studiów w szkole filmowej występował jako recytator podczas prezentacji wierszy poetów amerykańskich (Ginsberg, Bukowski, Lamantia, Ferlinghetti) w tłumaczeniu Piotra Bikonta. W ostatnim okresie aktywności teatralnej związany był z olsztyńskim Teatrem Pantomimy Jerzego Głuszczaka oraz prowadził zajęcia parateatralne dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem.