We organize theatre classes developing the skills of using Polish language on stage or in front of a camera and a microphone, regardless of age, country of birth or level of experience.

Organizujemy zajęcia teatralne rozwijające umiejętności posługiwania się językiem polskim na scenie lub przed kamerą i mikrofonem, niezależnie od wieku, kraju urodzenia, czy poziomu doświadczeń.

CONTACT:

+1 (778) 554-9030

+1 (236) 990-9030

2020 © All Rights Reserved  Adam Tarn Theatre